Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/24  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat dla I roku :

10.10.2023 – opłata jednorazowa za cały rok – 1600 zł

W ratach:

1 rata

10.10.2023 –  800 zł

2 rata

15.02.2023 – 800 zł

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 pobierane są na warunkach określonych w umowie z UKSW.