Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/23  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

14.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok – 1500 zł

W ratach:

1 rata

14.10.2022 –  750 zł

2 rata

15.02.2023 – 750 zł