Przejdź do treści

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. Więcej informacji dot. sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego można znaleźć w:

Przed złożeniem dokumentów prosimy o konsultację z Dziekanem Wydziału Teologicznego.

Informacji dotyczących postępowania o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego udziela kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego   tel. 22 561 89 60.