Przejdź do treści

Praktyki na Wydziale

Załączniki do zarządzenia Dziekana:

Procedura organizacji i rozliczania praktyk

Wzór Karty praktykanta

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK:

Teologia:

  • teologia ogólna, specjalność nauczycielsko-katechetyczna – dr Aneta Rayzacher-Majewska (a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl) – dyżur: czwartek godz. 13:15 – 14:45 sala 27
  • coaching i mediacje społeczne – ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło (d.kurzydlo@uksw.edu.pl)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia:

  • dziennikarstwo ogólne 2 rok i komunikacja medialno-kulturowa 2 rok – dr Marta Jarosz – dyżur: czwartek godz. 11:30 – 13:00 sala 43 (m.jarosz@uksw.edu.pl)
  • dziennikarstwo ogólne 3 rok i komunikacja medialno-kulturowa 3 rok – dr Piotr Łuczuk – dyżur: poniedziałek godz. 11:15 – 13:15 sala 43 (p.luczuk@uksw.edu.pl)

W celu uniknięcia powstawania zbyt długich kolejek przed salą i blokowania przejścia na korytarzu. Prośba, aby osoby zainteresowane zgłaszały wcześniej chęć pojawienia się na dyżurze w wiadomości prywatnej na MS Teams.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia:

komunikacja medialno-marketingowa 1 i 2 rok:

  • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska – dyżur: czwartek godz. 16:30 – 18:00 sala 418 (prośba o wcześniejszego e-maila: m.laskowska@uksw.edu.pl)
  • ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński – dyżur: środa godz. 11:30 – 13:00 sala 418 (k.marcynski@uksw.edu.pl)