Przejdź do treści

Praktyki na Wydziale

Załączniki do zarządzenia Dziekana:

Procedura organizacji i rozliczania praktyk

Wzór Karty praktykanta

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK:

Teologia:

 • teologia ogólna, specjalność nauczycielsko-katechetyczna – dr Aneta Rayzacher-Majewska (a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl) – dyżur z dnia 24.04.20245 r. przeniesiony na czwartek 25.04.2024 r. godz. 9:00-10:00
 • coaching i mediacje społeczne – ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło (d.kurzydlo@uksw.edu.pl)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia:

 • dziennikarstwo ogólne 1 rok – dr Łukasz Goniak
 • dziennikarstwo ogólne 2 rok – dr Jacek Dziekan, dyżur wtorek godz. 16:15 – 17:45
 • dziennikarstwo ogólne 3 rok – mgr Tomasz Knecht; dr Tomasz Płonkowski (dyżur wtorek godz. 16:15 – 17:45)
 • komunikacja medialno-kulturowa 1 rok: nazwiska B – Kę – dr Dagmara Jaszewska
 • komunikacja medialno-kulturowa 1 rok: Ko – Z – dr Milena Kindziuk, dyżur: środa godz. 13:30 – 15:00, sala 418 (dyżury będą się odbywać po 23.02.2024 r.);
 • komunikacja medialno-kulturowa 2 rok: nazwiska C – Od – dr Milena Kindziuk, dyżur: środa godz. 13:30 – 15:00, sala 418 (dyżury będą się odbywać po 23.02.2024 r.);
 • komunikacja medialno-kulturowa 2 rok: nazwiska Os – Ż – dr Dagmara Jaszewska
 • komunikacja medialno-kulturowa 3 rok: nazwiska B – P – dr Dagmara Jaszewska
 • komunikacja medialno-kulturowa 3 rok: nazwiska R – Ż – dr Milena Kindziuk, dyżur: środa godz. 13:30 – 15:00, sala 418 (dyżury będą się odbywać po 23.02.2024 r.);

Chrześcijańska turystyka religijna – studia I stopnia:

prof. Barbara Strzałkowska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia:

komunikacja medialno-marketingowa 1 i 2 rok:

 • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska – dyżur: Czwartek, s. 418, godz. 15.00-16.30 (prośba o wcześniejszego e-maila: m.laskowska@uksw.edu.pl)
 • ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński – dyżur: wtorek, godz. 09.45-11.15, sala 418   (przed przyjściem na dyżur prośba o maila min. dzień wcześniej (k.marcynski@uksw.edu.pl)