Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/23  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat:

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł A i B i C/
14.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok – 2100 zł
W ratach
1 rata
14.10.2022 –  1050 zł
2 rata
15.02.2023- 1050 zł

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł A i B /
14.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok – 2000 zł
1 rata
14.10.2022 –  1000 zł
2 rata
15.02.2023- 1000 zł

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł  B i C/
14.10.2022- opłata jednorazowa za cały rok – 1000 zł
1 rata
14.10.2022 –  500 zł
2 rata
15.03.2023- 500 zł


Podyplomowe Studium Teologii   (Moduł A)
14.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok – 1500 zł
1 rata
14.10.2022 –  750 zł
2 rata
15.02.2023- 750 zł