Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/23  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat:

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł A i B i C/
14.10.2023 – opłata jednorazowa za cały rok – 2300 zł
W ratach
1 rata
14.10.2023 –  1150 zł
2 rata
15.02.2024- 1150 zł

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł A i B /
14.10.2023 – opłata jednorazowa za cały rok – 2200 zł
1 rata
14.10.2023 –  1100 zł
2 rata
15.02.2024- 1100 zł

Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie /Moduł  B i C/
14.10.2023- opłata jednorazowa za cały rok – 1200 zł
1 rata
14.10.2023 –  600 zł
2 rata
15.03.2024- 600 zł


Podyplomowe Studium Teologii   (Moduł A)
14.10.2023 – opłata jednorazowa za cały rok – 1600 zł
1 rata
14.10.2023 –  800 zł
2 rata
15.02.2024- 800 zł

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 pobierane są na warunkach określonych w umowie z UKSW.