Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/24  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

14.10.2023 – opłata jednorazowa za cały rok –  1500 zł

W ratach:

1 rata

14.10.2023 –  750zł

2 rata

15.02.2024- 750 zł

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 pobierane są na warunkach określonych w umowie z UKSW.