Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/23  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

14.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok –  1400 zł

W ratach:

1 rata

14.10.2022 –  700zł

2 rata

15.02.2023- 700 zł

Informacja o opłatach na rok akademicki 2023/24 zostanie podana w czerwcu. Planowany koszt dla I roku 1500 zł.