Przejdź do treści

Dyrektor                                            Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Wicedyrektor                            Dr Piotr Łuczuk

1. Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Kierownik                                          Ks. prof. ucz. dr hab Józef Kloch

Profesor ucz.                                      Prof. ucz dr hab. Piotr Drzewiecki

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz dr hab. Józef Kloch

Adiunkt                                              Dr Magdalena Butkiewicz

Adiunkt                                              Dr Aleksandra Gralczyk

Adiunkt                                              Dr Mateusz Kot

2. Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Kierownik                                          Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński

Adiunkt                                              Dr Łukasz Goniak

Adiunkt                                              Dr Marta Jarosz

3. Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Kierownik                                          Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab.  Monika Przybysz

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Adiunkt                                              Dr Jacek Dziekan

Adiunkt                                              Dr Piotr Łuczuk

Adiunkt                                              Dr Marek Robak

4. Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Kierownik                                          Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Adiunkt                                              Dr Kinga Romaniuk

Adiunkt                                              Dr Ewa Czaczkowska

Adiunkt                                              Dr Ewa Jurga-Wosik

5. Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Kierownik                                          Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska                                

Adiunkt                                              Dr Dagmara Jaszewska

Adiunkt                                              Dr Milena Kindziuk

Zakład Dydaktyki Mediów

Kierownik                                          Ks. dr Jarosław Sobkowiak                          

Adiunkt                                              Dr Paweł Płatek

Adiunkt                                              Dr Tomasz Płonkowski

Asystent                                             Dr Anna Gawrońska-Piotrowska 

Asystent                                             Mgr Tomasz Knecht

Instruktor                                           Mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy prowadzący zajęcia zlecone na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.