Przejdź do treści

Instytut Nauk Teologicznych UKSW składa się z 4 zakładów: Nauk Biblijnych, Teologii Systematycznej, Teologii Praktycznej i Dialogu Religijnego. W ich ramach działają 23 katedry. Prowadzone są badania naukowe nie tylko w dyscyplinie nauki teologiczne ale także w interdysycplinarnym dialogu z naukami humanistycznymi oraz socjologicznymi, uwzględniając zarówno potrzeby Kościoła, jak też społeczeństwa.

Pracownicy Instytutu włączają się w krajową i międzynarodową wymianę myśli teologicznej przez współpracę z innymi instytutami teologicznymi oraz pozateologiczymi w kraju, jak też poza jego granicami. Przez swoje publikacje naukowe i realizację projektów badawczych upowszechniają wyniki swoich badań, dążąc zarazem do tego, aby w kolejnych ewaluacjach jakości naukowej utrzymać posiadaną kategorię naukową A.

Doświadczona kadra naukowa kształci nauczycieli lekcji religii jak też przygotowuje kapłanów do pracy dydaktycznej w seminariach duchownych, instytucjach kościelnych, jak też duszpasterstwie. Absolwenci pełnią także odpowiedzialne funkcje także w instytucjach edukacji i kultury. Instytut prowadzi także szereg kursów służących upowszechnieniu teologii katolickiej oraz odpowiadając na potrzeby duszpasterskie, kształcąc katechistów parafialnych oraz liderów grup.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Jednostka wydaje trzy czasopisma naukowe: kwartalniki „Collectanea Theologica” i „Warszawskie Studia Pastoralne”, półrocznik „Studia Theologica Varsaviensia”, jak rocznik „Studia Katechetyczne”.

Obok wieloletniej tradycji kształcenia w języku polskim od 2015 roku propagujemy polską myśl teologiczną w świecie kształcąc na poziomie bardziej zaawansowanym również po angielsku. Głównymi uczestnikami tych studiów są księża, zakonnicy i zakonnice z Afryki i Azji. Z myślą o nich, a także o innych polskich studentach, w roku 2021 uruchomiliśmy dla nich program Specjalistycznych Studiów Teologicznych.