Przejdź do treści

Nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów i stopni naukowych

Szczegóły dot. procedur nostryfikacji są w: Uchwale Nr 29/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na okreslonym poziomie

Wniosek dot. nostryfikacji składa się do Rektora UKSW. Pozostałe informacje dot. składania dokumentów i procedury są w następujących paragrafach uchwały Senatu.

  • Postępowanie w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego (§ 4 – § 10 w/w uchwały)
  • Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą (§ 11 – § 14 w/w uchwały)
  • Postepowanie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie(§ 15 – § 10 w/w uchwały)