Przejdź do treści

Personalistyczny model teologii w służbie komunikacji międzyosobowejZespół składający się z pracowników Wydziału Teologicznego UKSW realizuje w latach 2023-2025 projekt Personalistyczny model teologii w służbie komunikacji międzyosobowej w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.  Projekt ma charakter międzynarodowy. Jego końcowym celem jest zbudowanie międzynarodowego think-tanku, którego zadaniem będzie upowszechnianie ujęcia teologii w aspekcie personalistycznym (personalizmu realistycznego), służące wypracowywaniu i pogłębianiu metody personalistycznej w teologii oraz wypracowywaniu personalistycznego języka teologii (adekwatnego do współczesnego dialogu kulturowego i religijnego oraz wyznaczającego nowe kierunki badań teologicznych). Istotnym elementem projektu – jako działania zespołowego – jest integracja badań pracowników naukowych Instytutu Nauk Teologicznych UKSW (dotąd rozdrobnionych, podejmowanych indywidualnie).

Najbliższe wydarzenie naukowe popularyzujące tematykę grantu odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2024 w Kompleksie kulturalno-edukacyjnym Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (woj. świętokrzyskie). Zainteresowanych współpracą i konferencją prosimy o zgłoszenia do dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej, prof. ucz. – d.zukowska@uksw.edu.pl

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.


Wiele z toczonych sporów religijnych ostatecznie służyło wypracowaniu precyzji używanych terminów teologicznych i filozoficznych, co nie pozostało bez wpływu na kształt myśli antropologicznej. Dla współczesnego języka komunikowania treści teologicznych, personalizm jest szansą na dotarcie z chrześcijańskimi treściami do tej grupy współczesnych, dla których używane teologiczne kody językowe pozostają niezrozumiałe lub ze względu na warunki społeczno-kulturowe straciły swój pierwotny wydźwięk i sens. Podczas konferencji „Wokół koncepcji teologii personalistycznej” spróbujemy odpowiedzieć na pytania o możliwości wykorzystania pojęć personalistycznych do komunikowania tych treści, które najsilniej wiążą teologię z antropologią. 

Zapraszamy na konferencję „Wokół koncepcji teologii personalistycznej” 29-30 stycznia 2024. 

Szczegóły na załączonym plakacie.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.


PLAKAT


W ramach XLIII Warszawskich Spotkań Misjologicznych odbędzie się wykład ks. prof. ucz. dr hab. Tomasza Szyszki pt. „Być z pełni człowiekiem” czyli o tożsamości Indian andyjskich” 7 lutego 2024 godz. 20.00 online. Wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań popularyzujących metodę personalistyczną w teologii.


Link do spotkania


Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Personalistyczny model teologii w służbie komunikacji międzyosobowej”.  Ks. prof. Wojciech Kluj zaprezentuje referat na temat „Czy Bóg jest osobą? Tłumaczenia pojęć teologicznych według filozofii chińskiej” – 6.03.2024 on-line, transmisja dostępna na Platformie Zoom oraz na YouTube:


 misyjne.pl 

https://us06web.zoom.us/j/89352126279?pwd=9sbMYEWbLqMMtxaxhzjVaSxu1hGmK1.1

W ramach upowszechniania tematu projektu, nasz Zespół odbędzie seminarium naukowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zapraszamy na naukową dyskusję 16 kwietnia godz. 11.00. Szczegóły na plakacie.