Przejdź do treści
Dziekanat Wydziału Teologicznego UKSW

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 41
01-815 Warszawa

tel. +48 22 561 88 56

przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Dziekan Wydziału Teologicznego

przyjmuje interesantów:
wtorek w godz. 9.00 – 11.00

Pracownicy dziekanatu

mgr Agnieszka Napierzyńska
Kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego

e-mail: a.napierzynska@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 60, wew. 360

Obsługa sekretariatu Dziekana, sprawy naukowe: habilitacje, nostryfikacje, obsługa Podyplomowych Studiów Teologii Praktycznej oraz kursów.

mgr Justyna Bednarczyk
Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Teologicznego


e-mail:  j.bednarczyk@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 56, wew. 256

Obsługa sekretariatu Dziekana, sprawy naukowe: doktoraty, obsługa specjalistycznych studiów teologicznych (w języku angielskim)