Przejdź do treści

Dyrektor                                            Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Wicedyrektor                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

ZAKŁAD NAUK BIBLIJNYCH

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke

  1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu

Kierownik                                          Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Bartosz Adamczewski

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Sztuk

Adiunkt                                             Ks. dr Zbigniew Grochowski

3. Katedra Hermeneutyki i Teologii Biblijnej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke

4. Katedra Filologii, Historii Biblijnej i  Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Marek Parchem

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Marek Parchem

Profesor ucz.                                     Prof. ucz. dr hab. Anna Kuśmirek

ZAKŁAD TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

1. Katedra Teologii Patrystycznej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

Profesor ucz.                                     Ks prof. ucz. dr hab. Mirosław Mejzner

2. Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

Asystent                                            Dr Szymon Ciećko (1/2 etatu)

3. Katedra Mariologii

Kierownik                              p.o. Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bachanek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bachanek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bartosik (urlop)

Adiunkt                                  Ks. dr Ireneusz Klimczyk (1/4 etatu)

4. Katedra Teologii Życia Duchowego

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Gałązka

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Gałązka

5. Katedra Mistyki Chrześcijańskiej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Adiunkt                                  S. dr Małgorzata Pagacz

6. Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński

Adiunkt                                  Ks. dr Karol Kondracikowski (1/2 etatu)

7. Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Kierownik                              vacat

ZAKŁAD TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Kierownik Zakładu                Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

1. Katedra Teologii Liturgii

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Adiunkt                                  Ks. dr Waldemar Bartocha

Adiunkt                                  Ks. dr Krzysztof Filipowicz (1/2 etatu)

2. Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Adiunkt                                  Ks. dr hab. Tomasz Kopiczko

Adiunkt                                  Dr Aneta Rayzacher-Majewska

3. Katedra Dydaktyki Katechetycznej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło

4. Katedra Komunikacji Wiary i Historii Katechezy

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Bednarczyk

5. Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Władysław Wyszowadzki

6. Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Adiunkt                                  Dr Mateusz Tutak

ZAKŁAD DIALOGU RELIGIJNEGO

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. dr hab. Jarosław Różanski

1. Katedra Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk

Adiunkt                                  Ks. dr Rafał Pokrywiński (1/2 etatu)

2. Katedra Misjologii

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Szyszka

3. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Pater

Profesor ucz.                          Prof. ucz. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

4. Katedra Nauk Pomocniczych Teologii

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński

Asystent                                  Dr Magdalena Niewiadomska

5. Katedra Religiologii i Ekumenizmu

Kierownik                              Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

Profesor                                  Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Adiunkt                                  Dr Paweł Szuppe

6. Katedra Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło

Adiunkt                                  Ks. dr Mariusz Boguszewski