Przejdź do treści
Profesor
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
Dane podstawowe:
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej
Kontakt: p.drzewiecki@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: magister teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2002, tytuł pracy magisterskiej: Audytywność radia a zasada fides ex auditu w radiowym przekazie wiary chrześcijańskiej.

Sesja MBA Marketing II: reklama i promocja, public relations, marketing elektroniczny, Francuski Instytut Zarządzania, rok nadania dyplomu 2002.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2007, tytuł rozprawy doktorskiej: Apologia logosfery w kulturze audiowizualnej jako zadanie społeczne i duszpasterskie.

Studium Pedagogizacji UKSW z edukacji medialnej, rok nadania dyplomu 2009.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2013, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: medioznawstwo, edukacja medialna

Współpraca / praca w mediach: reporter „Linii Otwockiej”, „Życia Otwocka”, sekretarz redakcji „Tygodnika Otwockiego”, publicysta „Gazety Szkolnej”, realizator dźwięku Radio Plus 96,5 FM, animator warsztatów i szkoleń edukacyjno- medialnych, ekspert edukacji medialnej m.in. współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Nowoczesna Polska.

Brązowy Krzyż Zasługi, 2015.

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Plan zajęć

Prowadzone seminarium naukowe:

Edukacja i profesjonalizacja medialna

Prace dyplomowe

Wykłady w ramach ERASMUS+ w Mozgóképkultúra Tanszéken (Zakład Kultury Filmowej) w Médiainformatikai Intézet (Instytucie Informatyki Medialnej) na Eszterházy Károly Egyetem (Uniwersytecie Karola Eszterházy`ego) w Egerze (Węgry), 2016, 2017.


Profesor
prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
Kontakt: k.flader-rzeszowska@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Dorobek naukowy

ORCID

Pola zainteresowań/badań

Współpraca / praca w mediach


Profesor
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
Kontakt: wkawecki4@gmail.com

Wykształcenie

Instituto Superiore di Teologia Morale (Accademia Alfonsiana) – Rzym: licencjat z bioetyki, tytuł rozprawy: Perche la Chiesa difende la vita umana, promotor prof. Brian Johnston; i studia doktoranckie.

Instituto de Sciences Morales – Madryt: kontynuacja studiów doktoranckich.

Fordham University w Nowym Jorku i Sorbona w Paryżu (pobyt naukowy).

Akademia Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) – Warszawa: doktor nauk humanistycznych z zakresie teologii moralnej, rok nadania 1999, tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja nowego porządku społeczno-ekonomicznego w świetle encykliki Centesimus annus Jana Pawła II. Studium teologiczno-moralne”, promotor ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, rok nadania 2009, tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Kościół i kultura w dialogu. Od Leona XIII do Jana Pawła II”.

Profesor belwederski, rok nadania 2016, tytuł rozprawy profesorskiej z zakresu teologii mediów: „Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów”.

Dorobek naukowy

ORCID

Pola zainteresowań/badań: kultura wizualna, komunikacja medialno-kulturowa, kultura polityczna, etyka mediów.

Współpraca / praca w mediach:

Dziennikarz Polskiego Radia, dziennikarz i redaktor naczelny „Homo Dei”, dyrektor wydawnictwa w Krakowie, założyciel czasopisma „Homo Viator”, współzałożyciel czasopisma Kultura-Media-Teologia”, współtwórca grupy wydawniczej ORDO, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, PTKS, Międzynarodowej Rady Serii Europa XXI wieku, ekspert wielu stacji radiowych i telewizyjnych, reżyser teatralny, twórca i konsultant filmowy, laureat Feniksa, przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury, ekspert w zakresie kulturoznawstwa i teologii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, twórca kilku edycji Przeglądu Filmu Wartościowego „Przedświt”, juror wielu festiwali filmowych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Filmowego Signis Polska, członek Kapituły „Nowe Epifanie”.

Profesor
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy
Kontakt: j.kloch@uksw.edu.pl

Wykształcenie (uczelnie, tytuły/stopnie naukowe):

Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, rok nadania 1995, tytuł rozprawy doktorskiej: Argument „Chińskiego Pokoju” w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według J. Searle`a, promotor: prof. dr hab. J. Życiński

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2014, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Kościół w Polsce wobec Web 2.0

The Catholic University of America, Washington D.C. (stypendium doktoranckie)

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: Internet, komunikacja cyfrowa, rzecznictwo prasowe

Współpraca / praca w mediach: dziennikarz Radia Dobra Nowina, Katolickiej Agencji Informacyjnej, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, rzecznik Kościelnej Komisji Historycznej, redaktor opoka.org.pl i episkopat.pl


profesor
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska
Dane podstawowe:
Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów
Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, rok nadania: 2019, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych (Warszawa 2018).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2008, tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946)

Collegium Civitas: Studia podyplomowe „Dziennikarstwo internetowe”, rok nadania dyplomu 2011

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: klasycy medioznawstwa, teoria komunikowania, etyka dziennikarska

Współpraca / praca w mediach: redaktor czasopisma „Kultura – Media – Teologia”, sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Studia Nauk Teologicznych PAN”


Profesor
ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów
Kontakt: r.lesniczak@uksw.edu.pl , rafalles@vp.pl

Wykształcenie

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17.01.2020)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (nostryfikacja stopnia naukowego doctor in communicatione sociali institutionali nadanego przez Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie 15.11.2010. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzono na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 14.11.2012)

Licencjat kanoniczny z teologii w zakresie teologii apostolstwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 16.06.2016)

Magister teologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 14.05.2004)

Dorobek naukowy

ORCID

Polska Bibliografia Naukowa

ResearchGate

Najważniejsze kierunki badawcze: mediatyzacja polityki, mediatyzacja religii, public relations, komunikowanie polityczne, etyka mediów


Profesor
prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
Dane podstawowe
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej
Kontakt: g.lecicki@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, rok nadania 2007 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Zdzisław Peszkowski – świadek prawdy historycznej i jej obrońca; promotor: prof. dr hab. Krystyna Czuba

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w dyscyplinie teologia środków społecznego przekazu, rok nadania 2013, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: historia mediów i dziennikarstwa, teologia mediów, teologia mediów audiowizualnych

Współpraca/praca w mediach:

1985-1988 – Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” – redakcja „Tygodnik Polski” (stażysta, młodszy redaktor, redaktor dokumentalista),

1988-1991 – Instytut Wydawniczy „Pax” (redaktor merytoryczny literatury religijnej),

1991 – Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej – redakcja „Przegląd Katolicki” (redaktor),

1993 – Wydawnictwo „Parma Press” (dyrektor),

1993-1995 – Wydawnictwo „Civitas Christiana” – redakcja „Słowo-Dziennik Katolicki” (redaktor działu, kierownik redakcji łączności z Czytelnikami, starszy redaktor działu),

1998-2000 –  wydawnictwo „Patmos” (dyrektor),

2000-2003 – rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej – Radio Warszawa – Praga (dyrektor programowy);

stały felietonista „Niedzieli Warszawskiej” (1997-2003) oraz „Echa Katolickiego” (2010-2016).


Profesor
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC
Dane podstawowe:
Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów
Kontakt: k.marcynski@uksw.edu.pl

Wykształcenie

New York University, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, Department of Culture and Communication, New York (USA): Master of Arts w zakresie mediów i komunikacji społecznej (Media Ecology Program), rok nadania 1999.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny (obecnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk teologicznych, w zakresie teologii praktycznej (teologii środków społecznego przekazu), rok nadania 2002, tytuł rozprawy doktorskiej: Świat mediów elektronicznych w świetle teorii Marshalla McLuhana, a przepowiadanie słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego komunikowania; promotor I: ks. prof. dr hab. T. Zasępa, promotor II: prof. N. Postman

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego: doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o mediach.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: kompetencja komunikacyjna, komunikacja społeczna i religijna, natura mediów, edukacja dziennikarska

Współpraca / praca w mediach: redaktor naczelny serii „Homilie i kazania na każdy dzień”, redaktor kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia”, członek Rady Programowej Wydawnictw Pastoralnych w Wydawnictwie Raabe, ekspert w publikacjach homiletycznych Wydawnictw Pastoralnych w Wydawnictwie Raabe, dyrektor Biura Pielgrzymkowego „Apostolos”


Profesor
ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn
Dane podstawowe

Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
Kontakt: n.mojzyn @uksw.edu.pl

Wykształcenie

2018 – stanowisko profesora uczelni

2016 – doktor habilitowany

2008 – doktor nauk humanistycznych

2000 – 2008 – studia z historii sztuki (UKSW)

2006 – 2007 – studia z zabytkoznawstwa i konserwatorstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2000 – 2007 posługa w sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; członek komisji ds. aranżacji Muzeum Bł. Jerzego Popiełuszki; kustosz tegoż Muzeum

2005 – stypendium i kwerenda w Instytucie Aby Warburga w Londynie oraz w licznych archiwach i muzeach Rosji, Ukrainy i Białorusi

Dorobek naukowy

Google Scholar

ORCID

Pola zainteresowań/badań: prasoznawstwo, historia mediów, komunikacja wizualna, fotografia i grafika dziennikarska.

Współpraca / praca w mediach: raudycje i publikacje w TVP, radio „Warszawa”, radio „Józef”, radio „Miedzeszyn”, w tygodniku „Idziemy” i in.


Profesor
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów
Kontakt: uksw@op.pl

Wykształcenie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2007, tytuł rozprawy doktorskiej: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Kościele w Polsce za pomocą public relations. Postulaty i propozycje; promotor: prof. dr hab. Henryk Seweryniak

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2014, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych

Uniwersytet Warszawski: studia podyplomowe z public relations

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: public relations, komunikacja kryzysowa, komunikacja mobilna, aplikacje, media społecznościowe, dziennikarstwo, internet, content marketing, reklama, rzecznictwo prasowe, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, storytelling, komunikacja wizualna

Współpraca / praca w mediach:

1999 – staż „To i Owo Legionowo”

2001 – staż w Telewizji Polskiej S.A.

2007-2008 – autorka strategii komunikacyjnej dla „Szlachetnej Paczki” w trakcie rebrandingu ze „Świątecznej Paczki”

2015-2017 – specjalista public relations, specjalista w zakresie social media, administrator kanałów społecznościowych w Fundacji „Misericors”

od 2008 – organizator i trener trzynastu corocznych Szkoleń dla Rzeczników Instytucji Kościelnych

2012-2017 – rzecznik Prasowy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

od 2015 – administrator kanału w serwisie społecznościowym Twitter oraz fanpage’a w serwisie Facebook Koła Naukowego Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media”

od 2015 – administrator kanału w serwisie społecznościowym Twitter oraz fanpage’a w serwisie Facebook, kanału w serwisie Instagram, Pinterest, YouTube i Snapchat, Vimeo kampanii społecznej „Cała Polska Myje Ręce”

2015-2017 – audytor ds. komunikacji i public relations w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie

2015-2017 – specjalista public relations, specjalista w zakresie social media, administrator kanałów społecznościowych w Fundacji „Misericors”


Profesor
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak
Zastępca dyrektora Instytutu
Kierownik katedry
Członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk

Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy
Kontakt: k.stepniak@uksw.edu.pl

Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej, rok nadania 2001, tytuł rozprawy doktorskiej „W poszukiwaniu Kościoła idealnego. Życie i dzieło Tadeusza Żychiewicza (1922-1994)”.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach, rok nadania 2018, tytuł rozprawy habilitacyjnej „Fenomen reklamy religijnej”.

Dorobek naukowy

ORCID

Pola zainteresowań/badań: reklama i reklama religijna, percepcja i recepcja reklamy, historia reklamy, marketing religijny, komunikacja wizualna i medialna, nowe media, manipulacja i perswazja w komunikacji, dziennikarstwo, uzależnienia internetowe, Kościół a media.

Współpraca/praca w mediach:

2001-2002 Dyrektor programowy i dziennikarz Radia Plus Ciechanów

2002- 2008 Dyrektor naczelny i dziennikarz Katolickiego Radia Ciechanów

2008 Konsultant w Telewizji Polskiej S.A. w Redakcji Programów Katolickich

Współpraca z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polska Times”, „Czas Ciechanowa” i ”Puls Ciechanowa” oraz Radiem Zet (pakiet niezależnych rozgłośni radiowych)