Przejdź do treści

Dziekan

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Prodziekani

ds. finansów i studiów stacjonarnych

Ks. dr Jarosław Sobkowiak

ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych

Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Instytutów

Nauk Teologicznych

Dyrektor: Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Zastępca Dyrektora: Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Dyrektor: Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Zastępca Dyrektora: Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Kierownicy kierunków

Teologia

Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

Specjalistyczne Studia Teologiczne (licencjat kanoniczny)

Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Chrześcijańska Turystyka Religijna

Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

INSTYTUT NAUK TEOLOGICZNYCH

Dyrektor                                            Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Wicedyrektor                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

ZAKŁAD NAUK BIBLIJNYCH

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke

  1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu

Kierownik                                          Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Bartosz Adamczewski

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Sztuk

Adiunkt                                             Ks. dr Zbigniew Grochowski

3. Katedra Hermeneutyki i Teologii Biblijnej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke

4. Katedra Filologii, Historii Biblijnej i  Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Marek Parchem

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Marek Parchem

Profesor ucz.                                     Prof. ucz. dr hab. Anna Kuśmirek

ZAKŁAD TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

1. Katedra Teologii Patrystycznej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

Profesor ucz.                                     Ks prof. ucz. dr hab. Mirosław Mejzner

2. Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik                                         Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Profesor ucz.                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

Asystent                                            Dr Szymon Ciećko (1/2 etatu)

3. Katedra Mariologii

Kierownik                              p.o. Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bachanek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bachanek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bartosik (urlop)

Adiunkt                                  Ks. dr Ireneusz Klimczyk (1/4 etatu)

4. Katedra Teologii Życia Duchowego

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Gałązka

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Gałązka

5. Katedra Mistyki Chrześcijańskiej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Adiunkt                                  S. dr Małgorzata Pagacz

6. Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński

Adiunkt                                  Ks. dr Karol Kondracikowski (1/2 etatu)

7. Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Kierownik                              vacat

ZAKŁAD TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Kierownik Zakładu                Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

1. Katedra Teologii Liturgii

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Adiunkt                                  Ks. dr Waldemar Bartocha

Adiunkt                                  Ks. dr Krzysztof Filipowicz (1/2 etatu)

2. Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Adiunkt                                  Ks. dr hab. Tomasz Kopiczko

Adiunkt                                  Dr Aneta Rayzacher-Majewska

3. Katedra Dydaktyki Katechetycznej

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło

4. Katedra Komunikacji Wiary i Historii Katechezy

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Bednarczyk

5. Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Władysław Wyszowadzki

6. Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Adiunkt                                  Dr Mateusz Tutak

ZAKŁAD DIALOGU RELIGIJNEGO

Kierownik Zakładu                            Ks. prof. dr hab. Jarosław Różanski

1. Katedra Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk

Adiunkt                                  Ks. dr Rafał Pokrywiński (1/2 etatu)

2. Katedra Misjologii

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Szyszka

3. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

Kierownik                              Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Pater

Profesor ucz.                          Prof. ucz. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

4. Katedra Nauk Pomocniczych Teologii

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński

Asystent                                  Dr Magdalena Niewiadomska

5. Katedra Religiologii i Ekumenizmu

Kierownik                              Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Profesor                                  Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

Profesor                                  Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Adiunkt                                  Dr Paweł Szuppe

6. Katedra Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej

Kierownik                              Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło

Profesor ucz.                          Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło

Adiunkt                                  Ks. dr Mariusz Boguszewski

INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA

Dyrektor                                            Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Wicedyrektor                                     Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

1. Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Kierownik                                          Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Profesor ucz.                                      Prof. ucz dr hab. Piotr Drzewiecki

Profesor ucz.                                      Prof. ucz dr hab. Grzegorz Łęcicki

Adiunkt                                              Dr Magdalena Butkiewicz

Adiunkt                                              Dr Aleksandra Gralczyk

Adiunkt                                              Dr Mateusz Kot

2. Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Kierownik                                          Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński

Adiunkt                                              Dr Łukasz Goniak

Adiunkt                                              Dr Marta Jarosz

3. Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Kierownik                                          Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab.  Monika Przybysz

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Adiunkt                                              Dr Jacek Dziekan

Adiunkt                                              Dr Piotr Łuczuk

Adiunkt                                              Dr Marek Robak

4. Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Kierownik                                          Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Adiunkt                                              Dr Kinga Cybulska

Adiunkt                                              Dr Ewa Czaczkowska

Adiunkt                                              Dr Ewa Jurga-Wosik

5. Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Kierownik                                          Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor                                             Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor ucz.                                      Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

Profesor ucz.                                      Ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn

Adiunkt                                              Dr Dagmara Jaszewska

Adiunkt                                              Dr Milena Kindziuk

Zakład Dydaktyki Mediów

Kierownik                                          Ks. dr Jarosław Sobkowiak                          

Adiunkt                                              Dr Paweł Płatek
Adiunkt                                              Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska   

Adiunkt                                              Dr Tomasz Płonkowski

Asystent                                             Mgr Tomasz Knecht

Instruktor                                           Mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy prowadzący zajęcia zlecone na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dyrektor                                            Ks. dr Jarosław Sobkowiak

Centrum Dialogu Katolicko – Judaistycznego

Kierownik                                          vacat

JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z WYDZIAŁEM UMOWĄ O WSPÓŁPRACY

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

Dyrektor                                            Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”

Dyrektor                                            Ks. dr Ireneusz Klimczyk