Przejdź do treści

Struktura Wydziału

Dziekan

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Prodziekani

ds. finansów i studiów stacjonarnych

Ks. dr Jarosław Sobkowiak

ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych

Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Instytutów

Instytut Nauk Teologicznych

Dyrektor: Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Zastępca Dyrektora: Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Dyrektor: Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Zastępca Dyrektora: Dr Piotr Łuczuk

Kierownicy kierunków

Teologia

Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński

Specjalistyczne Studia Teologiczne (licencjat kanoniczny)

Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Chrześcijańska Turystyka Religijna

Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska

JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dyrektor

Ks. dr Jarosław Sobkowiak

Centrum Dialogu Katolicko – Judaistycznego

Kierownik

vacat

JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z WYDZIAŁEM UMOWĄ O WSPÓŁPRACY

Pallotyńskie Centrum Teologii w Ołtarzewie

Instytut św. Maksymiliana Kolbianum

Instytut Teologiczny Archidiecezji Gdańskiej

Dyrektor:

Ks. dr Krzysztof Drews

Instytut Teologiczny w Białymstoku

Dyrektor:

Ks. prof. ucz. dr hab Andrzej Proniewski

Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach