Przejdź do treści
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

tel: +48 22 561 88 56

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW

g.lecicki@uksw.edu.pl

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak
Zastępca Dyrektora

k.stepniak@uksw.edu.pl