Przejdź do treści
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

tel: +48 22 561 88 56

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak
Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW

k.stepniak@uksw.edu.pl

dr Piotr Łuczuk
Wicedyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW

p.luczuk@uksw.edu.pl