Przejdź do treści

Struktura

ZAKŁAD NAUK BIBLIJNYCH

1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu

2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

3. Katedra Hermeneutyki i Teologii Biblijnej

4. Katedra Filologii, Historii Biblijnej i  Literatury Międzytestamentalnej

ZAKŁAD TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

1. Katedra Teologii Patrystycznej

2. Katedra Teologii Dogmatycznej

3. Katedra Mariologii

4. Katedra Teologii Życia Duchowego

5. Katedra Mistyki Chrześcijańskiej

6. Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

7. Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Kierownik

vacat

ZAKŁAD TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

1. Katedra Teologii Liturgii

2. Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej

3. Katedra Dydaktyki Katechetycznej

4. Katedra Komunikacji Wiary i Historii Katechezy

5. Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych

6. Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa

ZAKŁAD DIALOGU RELIGIJNEGO

1. Katedra Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej

2. Katedra Misjologii

3. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

4. Katedra Nauk Pomocniczych Teologii

5. Katedra Religiologii i Ekumenizmu

6. Katedra Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej