Przejdź do treści
mgr Wojciech Surmacz
mgr Wojciech Szeląg
mgr Marek Zając
mgr inż. Krzysztof Ziemiec
mgr Maciej Chudkiewicz
Dane podstawowe:
Zakład Dydaktyki Mediów
Konsultacje
Kontakt

Wykształcenie

Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Szkoły Liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ. Kończy pisać doktorat w Instytucie Politologii na UKSW.

Pola zainteresowań/badań:

Współpraca / praca w mediach: dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Zarządzający mediami i pracą redakcji. Ekspert, konsultant i wykładowca akademicki. Certyfikowany i doświadczony trener grupowy, coach i nauczyciel osób dorosłych.

Od 2009 r. w mediach. Autor i prowadzący programów publicystycznych na ogólnopolskich i lokalnych antenach Telewizji Polskiej. Współprowadzący „Minęła 20” i „Minęła 8” w TVP INFO oraz „Echa Dnia”, „Tygodnik Polityczny”, „Twój wybór”, „Zawsze na temat” oraz porannej rozmowy politycznej w TVP3. Pomysłodawca, autor i prowadzący programów „Gra o Euro” oraz „Gra o Polskę”. Wcześniej prowadzący audycje radiowe oraz wieloletni dziennikarz prasowy. Autor setek tekstów dziennikarskich nt. polityczne, ekonomiczne i społeczne. Przeprowadzał wywiady z prezydentem, ministrami, prezesami i najważniejszymi ludźmi w Polsce. Autor felietonów i tekstów problemowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej. Pracuje przede wszystkim z osobami dorosłymi prowadząc zajęcia na studiach MBA.


mgr Edyta Poźniak
mgr Anna Hardej-Hornowska