Przejdź do treści
Asystent
dr Kinga Cybulska
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy
Kontakt: k.cybulska@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, doktor nauk teologicznych w zakresie środków społecznego przekazu, rok nadania: 2017. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie postaw społecznych konsumentów we współczesnych strategiach komunikacji marki. Aspekty etyczno-moralne i prawne”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW.

Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe „Psychologia Reklamy”, 2009.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister teologii ze specjalnością: teologia środków społecznego przekazu, rok ukończenia: 2008.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: komunikacja marketingowa, strategia komunikacji marki, kreowanie marki, branding, język reklamy, perswazja, techniki wywierania wpływu, mechanizmy poznawcze, psychologia konsumencka, świadomość konsumentów, prosumentyzm, konsumeryzm, reklama, kreatywność

Współpraca / praca w mediach:

od 2009 – freelancer: copywriting, analizy (rynku, trendów, komunikacji), strategie komunikacji marki

2017 – specjalista ds. wizerunku marki, Phenicoptere sp. z o.o.


Asystent
mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy
Kontakt: a.gawronska-piotrowska@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Teologia Kultury w Instytucie Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: radio, rozgłośnie akademickie, nowe media, edukacja medialna

Współpraca / praca w mediach: Program 1 Polskiego Radia, Program 2 Polskiego Radia, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Radio Warszawa, Radio Józef (obecnie Radio Plus Warszawa), Redaktor Naczelna Radia UKSW


Asystent
mgr Tomasz Knecht
Dane podstawowe:
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: t.knecht@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1994-1997, Zawodowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997-1999, Magisterskie studium dla Dziennikarzy II Stopnia

Warsaw Journalism Center, dwuletnie studium uzupełniające, 1995-1997

Doktorant na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (nauki o polityce) -od 2016

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: marketing medialny, promocja, zachowania konsumenckie, komunikacja marketingowa, marketing polityczny

Współpraca / praca w mediach:

– Współpracownik redakcji działu Porady, tygodnik „Motor”, wyd. Bauer, 2013-
– Współpracownik Grappa House Agencja PR i Marketingu, 2009-
– Brand Manager miesięcznika „National Geographic”, Wydawnictwo G+J Polska, 2008-2009
– Szef produktu – dział marketingu dziennika „Super Express”, Murator S.A., 2000-2008
– Specjalista ds. marketingu oraz Manager ds. sieci handlowych, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A., 1997-2000


Instruktor
mgr Ryszard Romanowski
Dane podstawowe:
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: r.romanowski@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział Filozofii, kierunek Kosmologia

Pola zainteresowań/badań: formy przekazu telewizyjnego

Współpraca / praca w mediach: TVP S.A. – dziennikarz, redaktor, realizator, reżyser

filmów dokumentalnych i widowisk telewizyjnych, Canal + – reżyser, Grupa TVN –

producent, producent zewnętrzny dla TVP S.A.