Przejdź do treści

Pracownikami Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa są wybitni teoretycy i praktycy – znani dziennikarze i specjaliści od wizerunku.

Jednostka podejmuje badania w zakresie dydaktyki mediów, teologii środków społecznego przekazu i edukacji medialnej, teorii, języka i etyki mediów, komunikacji społecznej, public relations i nowych mediów, komunikacji religijnej, marketingu i reklamy oraz komunikacji kulturowej i artystycznej. 

Instytut przygotowuje studentów do pracy w mediach na różnych stanowiskach. W Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istnieją specjalizacje: medialno-edukacyjna (nauczycielska), prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, edytorska, reklamowa oraz public relations.

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW powstał w 2002 r. Zastąpił działającą na Wydziale Teologicznym UKSW Sekcję Teologii Środków Społecznego Przekazu.