Przejdź do treści

Władze Wydziału Teologicznego

DZIEKAN

Dziekan Wydziału Teologicznego
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Przyjmuje interesantów:

wtorek  9.00-11.00 (pokój 41)

 

PRODZIEKANI

Prodziekan ds. finansów i studiów stacjonarnych
Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak

Przyjmuje interesantów:

wtorek godz. 10:00 – 11:30 (pokój 47)

W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się.

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych
Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Przyjmuje interesantów:

środa 9.00-10.30 (pokój 52)
soboty w czasie zjazdów 8.00-9.30

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych
Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Przyjmuje interesantów:

wtorek 9.45-11.15 (pokój 44)

Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Przyjmuje interesantów:

wtorek: 11.30-13.00 (pokój 43)