Przejdź do treści
Plan zajęć

Ogłoszenia

Egzamin licencjata kanonicznego odbędzie się 21.06.2023

Wzory podań
Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjat kanoniczny)

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego (licencjat kanoniczny) należy:

 1. posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS 
 2. wpisać do APD streszczenie pracy (artykułu)  oraz słowa kluczowe
 3. wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą (artykułem) (nazwa pliku: WT-numer indeksu-/MGR.PDF, np. WT-12345-MGR.PDF )
 4. po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:
  • osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW – życiorys zawodowy 
  • kartę pracy dyplomowej – do pobrania z APD
  • wniosek o powołanie komisji – do pobrania z APD
 5. złożyć w dziekanacie pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej oprawie wraz z ww. dokumentami lub artykuł z podaniem o przyjęcie artykułu
 6. wypełnić elektroniczną kartę obiegową – zostanie uruchomiona po złożeniu pracy lub artykułu w dziekanacie
 7. dokonać opłaty za dyplom na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS (nie dotyczy osób, które rozpoczęły lub wznowiły studia w roku akademickim 2019/2020 i później)

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy – dostarcza promotor

Do wyboru:

 • informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń. 
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim (do pobrania poniżej) 
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym (do pobrania poniżej)

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

Instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego – WT):

Tezy na egzamin licencjata kanonicznego