Przejdź do treści

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/23  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa

28.10.2022 – opłata jednorazowa za cały rok –  600 zł

W ratach:

1 rata

28.10.2022 –  300zł

2 rata

15.02.2023- 300 zł