Przejdź do treści

Opiekunowie grup studenckich studiów stacjonarnych w roku ak. 2022/2023

KIERUNEK: TEOLOGIA

 • Specjalność: coaching i mediacje społeczne – ks.prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło, kierownik kierunku specjalistyczne studia teologiczne
 • Specjalność: teologia ogólna – ks. dr Tomasz Kopiczko
 • Specjalność: nauczycielsko-katechetyczna – dr Aneta Rayzacher-Majewska

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I stopnia

 • Dziennikarstwo ogólne  I rok (nowy program studiów) – dr Ewa Jurga-Wosik
 • Dziennikarstwo ogólne II rok (nowy program studiów) – dr Łukasz Goniak
 • Dziennikarstwo ogólne III rok – dr Aleksandra Gralczyk
  • Komunikacja medialno-kulturowa I rok (nowy program studiów) – prof. UKSW. dr hab Katarzyna Flader-Rzeszowska
  • Komunikacja medialno-kulturowa II rok (nowy program studiów) – prof. UKSW. dr hab Katarzyna Flader-Rzeszowska
  • Komunikacja medialno-kulturowa III rok – prof. UKSW. dr hab Katarzyna Flader-Rzeszowska

Studia II stopnia

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok  – ks. dr Jarosław A. Sobkowiak
 • Komunikacja medialno-marketingowa II rok – prof. UKSW. dr hab Małgorzata Laskowska

SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE

 • ks. prof. dr hab., Marek Tatar, prodziekan WT