Przejdź do treści

*09.03.2024 r. egzamin ustny godz. 16.15 sala 406- dr hab. Izabella Smentek

  • Student ma prawo przystąpić do egzaminu w dowolnym terminie przed sesją  o ile taki termin został wyznaczony  przez egzaminatora.  Termin egzaminu tzw „zerówka”  przed sesją  do którego student  może przystąpić  jest terminem  obowiązującym. Nie jest to egzamin na tzw  „ próbę” . Uzyskanie  oceny niedostatecznej  z tego egzaminu w  „terminie zerowym”  może zostać poprawione tylko w sesji poprawkowej.