Przejdź do treści
Wybierz interesujący Cię dział:

II Sobór Watykański zachęcając wiernych świeckich do podejmowania apostolstwa podkreśla, że może ono być w pełni skuteczne dzięki różnorodnej i pełnej formacji, obejmującej wymiar ludzki, duchowy i doktrynalny  (Dekret o apostolstwie świeckich 2-4; 29). W związku z tym Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz teologii na kurs „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”.
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin. Uzyskane zaświadczenie upoważnia, po spełnieniu określonych wymagań, do wzięcia udziału w Kursie dla katechistów parafialnych.


Miejsce i czas odbywania zajęć:

Zajęcia będą się odbywać w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis od października 2023 roku do czerwca 2024 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godzin


Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Obsługa administracyjna
Agnieszka Napierzyńska

e-mail: a.napierzynska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 60