Przejdź do treści
Informacja – Sesja egzaminacyjna

Według harmonogramu w roku akademickim 2023/2024

sesja egzaminacyjna semestr zimowy :

wg planu na studiach niestacjonarnych, sesja poprawkowa semestru zimowego od 19 lutego 2024r. do 25 lutego 2024 r.

Sesja egzaminacyjna semestr letni :

wg planu na studiach niestacjonarnych , nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r. , sesja poprawkowa semestru letniego: od 2 września 2024 r. do 15 września 2024 r.

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy

  • 03.02.2024 r. egzamin ustny (termin zerowy)  godz. 10.30-13.00 sala 229 – dr hab. Izabella Smentek
  • 10.02.2024 r. egzamin ustny godz. 10.00 sala 408- ks. dr Marek Filipczuk
  • 10.02.2024 r. egzamin ustny godz. 8.15-13.00 sala 229- dr hab. Izabella Smentek
  • 10.02.2024 r. egzamin ( Corpus Paulinum studia podyplomowe) , Pisma Janowe i Listy Katolickie studia magisterskie niestacjonarne) godz. 11.00-12.00 sala 406 – dr Mateusz Krawczyk
  • 10.02.2024 r. egzamin – Wstęp do Pisma Świętego godz. 8.00 sala 406 – dr Anna Twardziłowska
  • 10.02.2024 r. egzamin – Teologia ekumeniczna godz. 10.45 sala 323 – dr hab. Monika Waluś
  • 11.02.2024 r. (niedziela) egzamin ustny – Misjologia ćw. godz. 10.00 , Dogmatyka ćw. godz. 11.00, sala 323- o. dr I. Klimczyk

Sesja poprawkowa

* 24.02.2024 r. godz. 08.00 sala 323 – dr Anna Twardziłowska

Egzamin przed sesją

Student ma prawo przystąpić do egzaminu w dowolnym terminie przed sesją  o ile taki termin został wyznaczony  przez egzaminatora.  Termin egzaminu tzw „zerówka”  przed sesją  do którego student  może przystąpić  jest terminem  obowiązującym. Nie jest to egzamin na tzw  „ próbę” . Uzyskanie  oceny niedostatecznej  z tego egzaminu w  „terminie zerowym”  może zostać poprawione tylko w sesji poprawkowej.