Przejdź do treści

Studenci drugiego roku studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo ogólne oraz komunikacja medialno-kulturowa, od semestru letniego uczestniczą w zajęciach z dwóch wybranych przez siebie specjalizacji spośród następujących: specjalizacja prasowa, specjalizacja radiowa, specjalizacja telewizyjna, specjalizacja internetowa, specjalizacja reklamowa, specjalizacja PR, specjalizacja grafiki komputerowej i fotografii prasowej, specjalizacja edukacyjno-medialna, specjalizacja kultury artystycznej, specjalizacja social media i marketing.

Terminy rekrutacji na specjalizacje:

Specjalizacja prasowa:

wtorek 20.02.2024 r. godz. 16:45, sala 228 (pierwsze zajęcia z p. dr Ewą Czaczkowską)

Specjalizacja radiowa:

Rozmowa obejmująca zagadnienia dotyczące podstawowej wiedzy na temat dziennikarstwa radiowego oraz wykonanie zadania praktycznego odbędzie się 22.02 w godzinach 8.00-11.15 w sali 224 na Kampusie Dewajtis (zajęcia ze specjalizacji radiowej).

CV + nagrany na dyktafonie w telefonie news wysyłamy maksymalnie dzień przed przyjściem na rozmowę adres a.gawronska-piotrowska@uksw.edu.pl.

Nagrania nie wymagają montażu.

Zaświadczenia do CV przynosimy na wspomnianą rozmowę.

Specjalizacja telewizyjna:

grupa TV1 – grupa p. mgr P. Jeża – 19.02.2024 r. godz. 9:45 sala 224

       grupa TV2 – grupa p. mgr R. Romanowskiego – 19.02.2024 r. godz. 16:45 sala 224

Specjalizacja internetowa:

poniedziałek 26.02 o godz. 9:30 w sali 119

Specjalizacja reklamowa: rekrutacja na specjalizację reklamową odbędzie się w dn. 22 lutego 2024 o godz. 16.46, sala 313

Specjalizacja PR:

20 luty o 8.00 na zajęciach, sala 408

Grafika komputerowa i fotografia prasowa: podczas pierwszych zajęć

Edukacja medialna: 21.02.2024 r. godz. 15:00 sala 229

Specjalizacja kultura artystyczna: 21.02.2024 r. godz. 11:00 sala 229

Możliwość kontaktu z p. prof. Katarzyną Flader-Rzeszowską w piątek podczas zajęć na MS TEAMS: 0riddty

Specjalizacja social media i marketing mobilny:

20.02, 27.02.24 w godz. 17-18.30  s.418 będzie prowadzona rekrutacja na specjalizację marketing mobilny. Zainteresowani studenci będą mogli też przesyłać potrzebną dokumentację  mailem (na adres osobisty …@mail.uksw.edu.pl)i platformę teams