Przejdź do treści
Adiunkt
dr Magdalena Butkiewicz
Dane podstawowe:
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej
Kontakt: m.butkiewicz@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2015;

Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Podyplomowe Studia Edytorskie; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, podyplomowe studia Filologia Polska w praktyce

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: propaganda, manipulacja, komunikowanie międzynarodowe


Adiunkt
dr Ewa K. Czaczkowska
Dane podstawowe:
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: e.czaczkowska@areopag21.pl
Storna internetowa: www.czaczkowska.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, rok nadania 2013.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Podyplomowe Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa;

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii i Archiwistyki, kierunek: historia

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: historia Kościoła, historia mediów, biografistyka, teoria mediów

Współpraca/praca w mediach:

2016 – prowadzenie autorskiej audycji w PR24

2015 – 2016 – felietonistka tygodnika „Wprost”

2011-2018 – stworzenie i prowadzenie portalu Areopag21.pl „Rozmowy o Bogu, wierze i religii”

1990 – 2013 – dziennikarka i publicystka dziennika „Rzeczpospolita”

1989 – staż w dzienniku „Tiroler Tageszeitung” w Innsbrucku (Austria)

1988-1990 –  dziennikarka w „Zielonym Sztandarze”

Ponadto publikacje artykułów m.in. w czasopismach: „Do Rzeczy”, „Gość Niedzielny”, „Uważam Rze” „Idziemy”, „Homo Dei”, „Apostoł Miłosierdzia Bożego”, na portalach m.in.: Aleteia, Deon; w serwisie KAI. Udział w licznych audycjach telewizyjnych i radiowych.


Adiunkt
dr Jacek Dziekan
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów
Kontakt: j.dziekan@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, doktor nauk humanistycznych, tytuł rozprawy „Od rytuału do konfliktu. Żałoba posmoleńska i konflikt o krzyż jako wydarzenia medialne”, promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, 2017 (rozprawa opublikowana jako „Od rytuału do konfliktu. Mediatyzacja żałoby posmoleńskiej”, Gdańsk 2018).

Podyplomowe Studium Public Relations, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, rok ukończenia: 2001.

Pola zainteresowań/badań: kulturowa antropologia mediów i public relations, media relations wobec ekspansji mediów społecznościowych.

Współpraca / praca w mediach:

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Dębicy (2000 – 2001), Zakładów Azotowych w Tarnowie SA (2006-2007), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (2010-2015).

Dziennikarz Radia Dobra Nowina w Tarnowie, Obserwatora Lokalnego w Dębicy, Radia Kraków SA, współpracownik rzeszowskich „Nowin” i „Gazety Wyborczej”.

Ostatnio opublikował „Media, język, emerytura. Kulturowe spojrzenia na ubezpieczenia społeczne”, WN UKSW 2020 oraz „Celebrytyzm, media, wartości. Szkice z antropologii kultury medialnej”, WN UKSW 2021.


Adiunkt
dr Łukasz Paweł Goniak
Dane podstawowe:
Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów
Kontakt: goniak@uksw.edu.pl lub lukasz.goniak@gmail.com

Wykształcenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: lic. politologii, spec. marketing polityczny i komunikacja medialna, rok nadania 2009, tytuł pracy licencjackiej: Fenomen politycznej poprawności w kampanii wyborczej Baracka Obamy.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: magister politologii, rok nadania 2011, tytuł pracy magisterskiej: Rola dziennikarstwa informacyjnego a wpływ mass mediów na społeczeństwo.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: magister prawa, rok nadania 2012, tytuł pracy magisterskiej: Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za treści naruszające dobra osobiste.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: doktor nauk społecznych w zakresie nauki o mediach, rok nadania 2017, tytuł rozprawy doktorskiej: Redefinicja zawodu dziennikarza w dobie konwergencji mediów.

Wyróżnienie RW Wydziału Politologii UMCS w Lublinie za najlepszą rozprawę doktorską nadane w dniu 22.09.2017 r.

Nagroda im. Pawła Stępki przyznawana przez KRRiT oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych obronioną w 2017 roku (nagroda przyznana w 2018 roku).

Adwokat, ORA w Warszawie, nr wpisu WAW/Adw/7955.

King’s College London w Londynie, Kurs Prawa UE – rok ukończenia: 2016.

University of Texas at Austin, Szkolenie nowomedialne – rok ukończenia: 2014.

Akademia Telewizyjna TVP S. A., Cykl szkoleń dla dziennikarzy telewizyjnych – rok ukończenia: 2012.

Pola zainteresowań/ badań:

współczesne media/ praktyka dziennikarska, konwergencja mediów, zarządzanie mediami, prawo prasowe, historiozofia mediów.

Współpraca / praca w mediach:

Telewizja Polska S. A., Oddział w Bydgoszczy, redakcja w Toruniu (lata 2008 – 2014) – reporter i autor lub współautor ponad pół tysiąca materiałów telewizyjnych przygotowanych na antenę regionalną oraz ogólnopolską (m.in. TVP Bydgoszcz, TVP Info, TVP 1, TVP 2, TVP Polonia).

Staż w redakcji belgijskiego dziennik Le Soir w Brukseli (2013).

Cyklicznie publikacje na łamach m.in. dziennika „Rzeczpospolita”.

Laureat Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych i dobrze zapowiadających się dziennikarzy (2013).

Wyróżnienie w konkursie dla dziennikarzy „Region Pozytywnie Odmieniony – RPO zmienia kujawsko-pomorskie“ w kategorii telewizja (2010).

Redaktor tematyczny Czasopisma Naukowego „Nowe Media” UMK.

Członek redakcji pisma „Głos Uczelni” UMK w Toruniu (2014).

Wsparcie organizacji Festiwalu Sztuki Faktu (członek jury jednego z panelu – 2014).

NCU MediaLab w Toruniu (http://www.medialab.umk.pl/) – m.in. badania skuteczności komunikacji instytucji publicznych w internecie oraz opracowanie koncepcji i wdrażanie elementów promocyjnych i komunikacyjnych (2013-2014).


adiunkt
Aleksandra Gralczyk
Dane podstawowe:
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej
Kontakt: a.gralczyk@uksw.edu.pl

Wykształcenie

2012 – 2013 Instytut Kształcenia EKO-TUR –  „Zarządzanie Oświatą”

2007- 2012 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia doktoranckie w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

2008 – 2010 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych.

2005-2007 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studium Pedagogizacji.

2002-2007 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierunek Edukacja Medialna i Dziennikarstwo.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: pedagogika mediów, edukacja medialna, komunikacja wizualna, grafika

Współpraca / praca w mediach:

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Staż, stała współpraca z agencją eventową „I-Studio” Łomianki

Staż, stała współpraca z Agencją Multimedialną „Ant Multimedia” Poznań

Nauczyciel w AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca techników organizacji reklamy, Warszawa

Staż w agencji reklamowej „To Pestka”, Warszawa.

Praktyka w Agencji Reklamowej „Studio Bardzo Medialne”  Poznań

Współpraca w ramach praktyk z Kompanią Piwowarską Poznań

Praktyka w Ośrodku Kultury w Krzykosach

Praktyka w tygodniku „Przewodnik Katolicki” w Poznaniu.

Stała współpraca z tygodnikiem „Gazeta Średzka” w Środzie Wielkopolskiej.

Staż w Radiu „Plus” Poznań

Stała współpraca z tygodnikiem „Nasza Środa” w Środzie Wielkopolskiej


adiunkt
dr Marta Jarosz
Dane podstawowe:
Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów
Kontakt: m.jarosz@uksw.edu.pl

Wykształcenie

2010 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych,  rozprawa doktorska pt. „Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów”

2004 r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, praca magisterska pt. „Wartościowanie w grypserce a język prasy więziennej w Polsce (na przykładzie „Gazety Więziennej” ZK we Włocławku)”

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: język w mediach, nowe media, prakseologia dziennikarska

Współpraca/praca w mediach:

XI 2016 r. laureatka II edycji konkursu dla dziennikarzy  „Uzależnienia XXI wieku”

Od II 2011 r. Infor Biznes Sp. z o.o., redaktor dziennik.pl, „Magazyn Dziennik Gazeta Prawna”, dziennikarz

Od 2010 r. Kwartalnik naukowy „Kultura Media Teologia”, UKSW, sekretarz redakcji

II 2009 – VIII 2009 r. Axel Springer Polska, redaktor w dziale projektów internetowych

VIII 2003 – VI 2006 r. redakcja miesięcznika „RAZEM Świat w naszych oczach”, kierownik działu społecznego, dziennikarz i redaktor tekstów, sekretarz redakcji

I – VI 2003 r. redakcja miesięcznika „Moje zdrowie”, dziennikarz

IV – VI 2002r. redakcja kwartalnika uniwersyteckiego „Uniwersytet Warszawski”, dziennikarz

VII 2001 – IX 2002 r. radomszczański oddział „Dziennika Łódzkiego Wiadomości Dnia”, dziennikarz


Adiunkt
dr Dagmara Jaszewska
Dane podstawowe:
Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
Kontakt: djaszewska@wp.pl, d.jaszewska@uksw.edu.pl

Wykształcenie

1994-1999 mgr socjologii; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1999–2000 specjalista PR; UW, PAN Warszawa, Podyplomowe Studium Public Relations

2006–2010 studia doktoranckie – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

2008–2011 doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Dorobek naukowy

ORCID

Pola zainteresowań/badań: komunikacja kulturowa, komunikacja wizualna, język filmu, medioznawstwo, rodzina a media społecznościowe

Współpraca / praca w mediach

stała współpraca autorska z czasopismami: „Emaus” (2001-2002), „W drodze” (2005-2007), „Polska. Po godzinach” (od 2019)

redaktor czasopisma „Kultura – Media – Teologia”


Adiunkt
dr Ewa Jurga-Wosik
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy
Kontakt: e.jurga-wosik@uksw.edu.pl

Wykształcenie

WNS UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, rok nadania 2002; tytuł rozprawy – Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej; promotor – prof. dr hab. Jacek Sobczak.

Uzyskane certyfikaty w związku z ukończonymi kursami w latach 2017 – 2022:

 1. Kurs ,,Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO’’, 16 godzin, organizator: Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA; Kurs odbył się w dniach – 4.07. – 6.07. 2017 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu;
 2. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’, nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16– kurs –  ,,Statystyka w środowisku Excel”, 45 godzin;  Kurs odbył się w dniach 18.09 -22.09. 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu;
 3. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’ nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16 – kurs –  ,,Wykorzystanie sztuki (auto)prezentacji i wystąpień publicznych w dydaktyce’’ , 24 godziny; Kurs odbył się w dniach 13.09 – 15.09. 2017 na WNPiD UAM w Poznaniu.
 4. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’, nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16 – kurs ,,Aktorskie umiejętności emisji głosu jako innowacyjne narzędzie pracy nauczyciela akademickiego „; 24 godziny; Kurs odbył się w dniach 8.09. – 29.09. 2017 r.  na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.
 5. Kurs z cyklu SPSS&MORE – ,,Customer Experience – warsztat badacza’’, organizator: Predictive Solutions , 16.04.2019 r., ATRIUM PLAZA,  Warszawa.
 6. Kurs ,,Nowoczesne media i ich zastosowanie w dydaktyce’’, 15 godzin, kurs przeprowadzony przez Lenę Rzatkiewicz – Bain, organizator:  MrCertified, 30-31 maja 2019 r. na WNPiD UAM w Poznaniu. Szkolenie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr  POWR 03.05.00-00-Z303/17-00 pt. ,,UNWERSYTET JUTRA zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli; 420 godzin, organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, kurs odbył się w latach 2021 – 2022.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: genologia dziennikarska, modele dziennikarstwa, prasa lokalna i regionalna, profesjonalizacja dziennikarstwa, społeczeństwo informacyjne.

Współpraca/praca w mediach:

 • Ekspertyza: 2015 – 2016; Konsorcjum naukowe utworzone przez zespół badaczy z UW, UJ i UAM realizujące wspólne zadania zlecone przez KRRiTV w ramach komercjalizacji nauki pt. ,,Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo – finansowymi nadawców publicznych’’, członek zespołu badawczego WNPID UAM (udział w kodowaniu audycji ,,Polskiego Radia Lublin’’ i ,,Polskiego Radia Szczecin’’ oraz jest współautorką ekspertyzy ,,Raport z badania Polskiego Radia Szczecin’’).
 • 2003 – 2010, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne,  członek działu redakcji (Dział Recenzji).
 • 1995-1999, Gazeta Poznańska (oddział Leszno), Panorama Leszczyńska, dziennikarz – stażysta.

Adiunkt
dr Milena Kindziuk
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
Kontakt: mkin@interia.pl; m.kindziuk@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, rok nadania 2013, tytuł rozprawy doktorskiej: Wizerunek medialny ks. Jerzego Popieluszki w polskiej prasie w latach 1980-1984; promotor: ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: język mediów, kultura języka polskiego, badanie wizerunku medialnego, sztuka reportażu, prakseologia dziennikarska, Kościół w mediach tradycyjnych i społecznościowych

Współpraca / praca w mediach:

– redaktor prowadzący warszawskiej  edycji Tygodnika „Niedziela” ( 2005 – 2017)

– dziennikarka i publicystka „Niedzieli” ogólnopolskiej (od 2005 – )

– dziennikarka i publicystka tygodnika „W Sieci” (od 2012 – )

– dziennikarka miesięcznika „W Sieci historii” (od 2012 – )

– publicystka i komentator portalu www.wpolityce.pl. (od 2012 – )

– współpracownik kwartalnika „Życie duchowe” (od 2015 – )

– współpracownik Katolickiej Agencji Informacyjnej (od 1999 – )

– współpracownik „Rzeczpospolitej” (2010-2015)

– udział w programach telewizyjnych (TVP1, TVP2, TVN24, TVP Info, TV Republika, TVN, POLSAT i in.)

oraz w audycjach radiowych (m.in. PR 1, PR 2, Pr 3 )

– ekspert ds. mediów w Grupie Medialnej przy Sekretarzu Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w l. 2012-2014

– redaktor prowadzący kwartalnika pt: „Dziękuję” wydawanego przez Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie

w l. 2006-2012

– dziennikarska obsługa papieskich pielgrzymek do Polski.

– autorka serwisu prasowego dla Jana Pawła II podczas pielgrzymek papieskich do Polski.

– współpraca z Telewizją- m.in. z Ewą Świecińską – przy realizacji filmu dokumentalnego

 1. PRÓG NADZIEI– 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, które zmieniło świat.

Adiunkt
dr Mateusz Kot
Dane podstawowe:
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej
Kontakt: m.kot@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Edukacja Medialna i Dziennikarstwo/ jednolite studia magisterskie (2008-2013) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, temat pracy: Rola konferencji prasowych w procesie komunikowania instytucjonalnego. Studium praktyczno-etyczne.

Teologia Środków Społecznego Przekazu / studia doktoranckie (2013-2017) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, doktor nauk teologicznych w zakresie środków społecznego przekazu, rok nadania: 2017. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: edukacja medialna

Współpraca / praca w mediach: Centrum Nauki Kopernik (2018-), koordynator projektu „Olimpiada Medialna” (2014-2019); dziennikarz podczas projektu „Twarze Dialogu – ks. Jan Zieja”, we współpracy z Europejską Fundacją Edukacji Audiowizualnej DISCE (2016); wsparcie medialne Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu stulecia urodzin ks. Jana Twardowskiego podczas projektu „Słowo Zabiera Głos” (2015).


Adiunkt
dr Piotr Łuczuk
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów
Kontakt: p.luczuk@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2016, temat rozprawy „Cyberwojna i cyberterroryzm w kontekście ‘zderzenia cywilizacji’. Studium etyczno-moralne na wybranych przykładach”

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: Internet, cyberbezpieczeństwo, cyberwojna i cyberterroryzm, komunikacja cyfrowa, wpływ nowoczesnych technologii na komunikację społeczną

Współpraca / praca w mediach: publicysta miesięcznika „WPIS”. Wydawca i redaktor portalu niezalezna.pl. Współzałożyciel i współtwórca m.in. duchowy.pl, wpolityce.pl, niezalezna.pl. Dziennikarz tygodnika „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”.


Adiunkt
dr Paweł Piotr Płatek
Dane podstawowe:
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: p.platek@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok ukończenia: 2008

Studium Katechizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok ukończenia: 2008

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2015, tytuł rozprawy doktorskiej: Internet jako medium masowego kształtowania świadomości współczesnego człowieka, promotor: prof. dr hab. Krystyna Czuba

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: Internet, nowe technologie, oprogramowanie, nauki polityczne, teologia


Adiunkt
dr Tomasz Płonkowski
Dane podstawowe
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: tom.plonkowski@gmail.com

Wykształcenie

Magister socjologii, Uniwersytet Warszawski 1988, doktor nauk humanistycznych Uniwersytet Warszawski, 1993

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań edukacja medialna


Adiunkt
dr Marek Robak
Dane podstawowe
Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, ekspert Ośrodka Zastosowań Modelowania Obliczeniowego w Analizie Procesów Społecznych
Kontakt: m.robak@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny: doktor teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2009, tytuł rozprawy: „Teologicznofundamentalna interpretacja Globalnej Infrastruktury Informacyjnej”, promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Informatyki, Studia podyplomowe „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych” (2015-2016)

Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001 (Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, 2016)

Ukończonych kilkanaście szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, technologii, marketingu internetowego i zarządzania

Dorobek naukowy

ORCID

Pola zainteresowań/badań: komunikacja internetowa, wielkoskalowe metody badań internetu, informatyka medialna, cyberbezpieczeństwo, data science w badaniach społecznych

Współpraca / praca w mediach

od 2014 – Head of IT Operations w firmie badawczej Gemius (odpowiedzialność: międzynarodowa infrastruktura badań, strony www, audyt bezpieczeństwa informatycznego, systemy rejestracji radia i telewizji)

2007-2014 – Puls Biznesu (Bonnier Business) – dyrektor projektów internetowych i IT

1998-2007 – Katolicka Agencja Informacyjna – szef projektów internetowych, redaktor działu krajowego, wydawca serwisu agencyjnego

Członek sztabu przygotowującego obsługę medialną wizyt Jana Pawła II (1999 i 2002) i Benedykta XVI (2006) w Polsce

Redaktor kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”

Członek-założyciel Internet Society Poland, 2000-2003 członek komisji rewizyjnej

Członek-założyciel Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej Signis-Polska, 2005-2009 członek zarządu

Doradztwo i szkolenia z zakresu komunikacji internetowej w kilkudziesięciu projektach dla mediów, organizacji społecznych, wydawnictw muzycznych, instytucji rządowych i uczelni.

Ponadto artykuły m.in. w miesięcznikach „Więź” oraz „Press”


Adiunkt
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
Dane podstawowe:
Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów
Zakład Dydaktyki Mediów
Kontakt: prostud.wt@uksw.edu.pl

Wykształcenie

Institut de Formation de Cadres pour le Développement, Bruksela – język francuski „classe de perfectionnement”, dyplom – sierpień 1992 (uprawniający do podjęcia pracy w krajach języka francuskiego)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny z pozwoleniem rektora na pisanie pracy na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Magisterium uzyskane w 1993 roku na podstawie pracy: Wola jako przyczyna sprawcza swoich aktów w filozofii Jana Dunsa Szkota –promotor: prof. dr hab Edward I. Zieliński

Studia specjalistyczne z teologii moralnej i praktycznej w Instytucie „Centre Sèvres” w Paryżu – dyrektor tezy prof. O. de Dinechin. Data ukończenia studiów 1996 r.

Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologiczny – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Paula Ricoeura koncepcja podstaw moralności – w trakcie redagowania tezy konsultacje z P. Ricoeurem, Rok nadania 1998

Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Zarządzania Wydawnictwem – rok ukończenia 1999nbsp;

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: etyka i aksjologia mediów, człowiek podmiotem moralności, podmiot w procesie komunikacji, antropologia przekazu medialnego, hermeneutyka przekazu medialnego

Współpraca / praca w mediach: dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa Księży Marianów (obecnie PROMIC sp. z o.o.). Wydano ok. stu tytułów książkowych – w tym serie wydawnicze „Theotokos” i „Bogosłowije”. Redaktor naczelny miesięcznika „Oremus” – 24 numery, redaktor naczelny miesięcznika „Słowo wśród nas” – 24 numery, współtwórca kwartalnika „Pastores” pierwotnie wydawanego w Wydawnictwie Księży Marianów, od 2005 roku redaktor naczelny „Studia Theologica Varsaviensia”, Współorganizator Radia UKSW

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Antropologia komunikacji i mediów, Coaching i mediacje – aspekty teologiczno-antropologiczne

Prace dyplomowe