Przejdź do treści

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu katechezy i duszpasterstwa. Można też zdobyć kompetencje przydatne w posłudze parafialnej i umiejętności komunikacyjne związane z towarzyszeniem ludziom.

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Teologii Praktycznej słuchacze mają możliwość zdawania licencjatu kanonicznego w zakresie teologii praktycznej.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na rocznym kursie teologicznym (ad lauream), a potem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).

Opłaty: W roku akademickim 2023/2024 koszt studiów wynosi: 1300 zł za semestr.

Warunkiem przyjęcia jest:

  • Rejestracja na studia w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2023) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
  • Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
  • złożenie kserokopii dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem)
  • pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych

Dokumenty można składać:

  • Listownie – na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
    ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
    z dopiskiem „Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
  • Osobiście – adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2023 r.  do 29.09.2023 r.

KONTAKT

Obsługa administracyjna
Agnieszka Napierzyńska

e-mail: a.napierzynska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 60