Przejdź do treści

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia KonsekrowanegoPodyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego

ZAPISY: od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY: Polski

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2023 roku.

Złożenie kompletu dokumentów odbywa się osobiście lub możliwe jest ich wysłanie pocztą.

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w  terminach:

  • I sesja: 17-22 października 2022 r.  
  • II Sesja: 6-11 lutego 2023 r.  
  • III Sesja: 22-27 maja 2023 r.
  • IV Sesja: 12-15 czerwca 2023 r. – egzaminacyjna, w tym egzamin licencjacki po zwieńczeniu III roku studiów.

Strona internetowa: www.pallottianum.pl

Sekretariat Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

ul. Kilińskiego 20,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel.: 724 618 845;
Tel2.: 22/733 85 79

Tel3.:22/722 10 24
E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Grobelska

ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa

Tel: 22 561 88 75
E-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl