Przejdź do treści

Teologia to najstarszy kierunek na UKSW, który jest skierowany  do osób, które chcą zdobyć szeroko pojętą wiedzę teologiczną w perspektywie społecznej i kulturowej. Efektywnie łączy tradycję z nowoczesnością, dzięki czemu kształci osoby o ugruntowanej tożsamości chrześcijańskiej, które umiejętnie odnajdują się we współczesnym świecie. Służy nauce myślenia i kształtowaniu własnej tożsamości, dlatego jest dziś ważnym i potrzebnym kierunkiem. 

Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra akademicka z bogatym dorobkiem naukowym. Pracownicy Wydziału Teologicznego biorą udział w licznych projektach badawczych, w które zaangażowani są także studenci. Specyfika studiów teologicznych służy nie tylko rozwijaniu kompetencji zawodowych, ale także formuje osobowość. Kierunek teologia kształci przyszłych teologów świeckich, księży oraz osoby konsekrowane.

Czas: jednolite magisterskie niestacjonarne – 6 lat

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalność na studiach magisterskich

  • teologia ogólna

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku teologia znajdziesz pracę m.in. w:

  • przedszkolach i szkołach,
  • parafiach,
  • instytucjach kościelnych,
  • wydawnictwach i redakcjach katolickich, 
  • instytucjach kulturalnych.
  • przy wyborze dodatkowej oferty dydaktycznej jest możliwość uzyskania kwalifikacji
    do nauczania religii.

Wymagania rekrutacyjne

Na studia jednolite magisterskie:

Na studiach jednolitych magisterskich niestacjonarnych  nie  obowiązuje  egzamin wstępny. Nie ma również rozmowy kwalifikacyjnej.

Teologia prowadzona jest przez Wydział Teologiczny.

Wymagane dokumenty na teologię (studia niestacjonarne)

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne zaplanowane jest następująco:

od dnia  12.06.2023 r. ( poniedziałek – piątek)   – w godzinach 10.00-14.00,  – nie dłużej niż do 23 września 2023r.

Dziekanat Wydziału Teologicznego – studia niestacjonarne, ul. Dewajtis 5,  pok. 48