Przejdź do treści

Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

Rekrutacja – X edycja, rok akademicki 2023/2024

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Teologicznym powstał nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony formacji biblijnej. Są to studia dwuletnie (cztery semestry) w systemie niestacjonarnym.

Jaki jest cel studiów?

Ich celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

 • przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii,
 • propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina,
 • przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa,
 • uczenie, jak wychowywać z Biblią i do życia nią.

Do kogo są skierowane?

 • liderów parafialnych grup biblijnych
 • animatorów ruchów kościelnych
 • moderatorów  grup parafialnych i modlitewnych
 • lektorów i innych ministrów Słowa Bożego
 • osób odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych
 • księży, którzy chcą organizaować w swoich parafiach konferencje biblijne, kręgi biblijne
 • nauczycieli oraz katechetów chcących pogłębić swoją wiedzę biblijną
 • rodziców, którzy pragną zdobić wiedzę potrzebną do religijnego wychowania swych dzieci.

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024

 • Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 03.07.2023 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY: od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 (23:59:00)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl  oraz złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie (pok. 48). W wyjątkowych przypadkach komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową do dnia 06.10.2023 roku.
Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
 2. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
 5. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

1600 zł./rok

Zapisz się na studia

KONTAKT

Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Grobelska – Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa

Tel: 22 561 88 75
E-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl