Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie „Studium Mariologii”

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in następujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2024 do czerwca 2025 (8 sobót)


Terminy zajęć w roku akademickim 2023/2024

I SEMESTR: 21 października 2023, 2 grudnia 2023, 13 stycznia 2024, 24 lutego 2024

II SEMESTR: 16 marca 2024, 20 kwietnia 2024, 18 maja 2024, 15 czerwca 2024

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność max. na jednym zjeździe)


Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2024) na stronie: Rejestracja na kurs
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
listownie – na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Studium Mariologii”
lub osobiście – adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Składanie kwestionariuszy: od 1 lipca 2024 r.


Kontakt:

Sekretariat „Kolbianum” w Niepokalanowie: 661 712 121 (pon-pt. 8.00-16.00); kolbianum@gmail.com

Sekretariat Wydziału Teologicznego: 22 561 89 60; 22 561 88 56 (pon-pt. 8.00-14.00)