Przejdź do treści

II Sobór Watykański zachęcając wiernych świeckich do podejmowania apostolstwa podkreśla, że może ono być w pełni skuteczne dzięki różnorodnej i pełnej formacji, obejmującej wymiar ludzki, duchowy i doktrynalny  (Dekret o apostolstwie świeckich 2-4; 29). W związku z tym Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz teologii na kurs „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”.
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin. Uzyskane zaświadczenie upoważnia, po spełnieniu określonych wymagań, do wzięcia udziału w Kursie dla katechistów parafialnych.

Warunki przyjęcia:

 • Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2023) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/. (Informacje dodatkowe: Proszę najpierw założyć konto, po akceptacji przetwarzania danych, wpisania danych osobowych, kliknąć ikonę oferta, po wybraniu kursu pojawi się ikonka zapisz się. Po tym kroku będzie możliwość pobrania kwestionariusza. Nie ma konieczności wgrywania zdjęcia do systemu)
 •  Konieczność wydruku kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
  listownie – na adres:
  Wydział Teologiczny UKSW
  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
  z dopiskiem „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”
  lub osobiście – adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00
  Prosimy o dostarczenie najpóźniej na pierwszy zjazd opinii proboszcza/opiekuna wspólnoty , a w przypadku osób konsekrowanych zgody przełożonych

Termin składania kwestionariuszy: od 03.07.2023

Lista miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


Koszt kursu:

w roku akademickim 2023/2024- 700 zł za cały roczny cykl. Jest możliwość opłaty w dwóch ratach (I rata w listopadzie, II rata w lutym). Dokładne terminy wpłat oraz indywidualny numer konta każdy uczestnik otrzyma na pierwszym zjeździe.


Warunki ukończenia kursu:

obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność maximum na dwóch zjazdach).


Miejsce i czas odbywania zajęć:

Zajęcia będą się odbywać w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis od października 2023 roku do czerwca 2024 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godzin

Plan i terminy zajęć w roku akademickim 2023/2024 są na stronie: https://wt.uksw.edu.pl/studenci/kursy/kurs-studium-wiedzy-biblijnej-i-teologicznej/plan-zajec-swb/


Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KONTAKT

Obsługa administracyjna
Agnieszka Napierzyńska

e-mail: a.napierzynska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 60