Przejdź do treści

WYBORY DO SENATU UKSW

Zebranie wyborcze pracowników Wydziału Teologicznego posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy profesora w celu wyboru 2 senatorów Uniwersytetu odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2024 r. o godz. 11:00 w sali 401 (sala senacka).

Zebranie wyborcze pracowników Wydziału Teologicznego nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w celu wyboru 2 kandydatów na członków senatu Uniwersytetu z Wydziału Teologicznego odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali 46 (sala konferencyjna)

Prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty  Uniwersytetu. Kandydatów na członków senatu należy zgłaszać drogą e-mailową na adres zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego mgr Elizy Żaczek: e.zaczek@uksw.edu.pl do dnia 17 maja 2024 r. lub podczas zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego listy kandydatów na członków senatu.

10 maja 2024