Przejdź do treści

7 maja 2024 r. zmarł Tomasz Winiarski, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Śp. Tomasz Winiarski był absolwentem Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej. Ukończył studia ze specjalnością Historia Kościoła oraz studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę w bibliotece ATK rozpoczął w 1992 r. Zajmował się m.in. informacją naukową, kształtował politykę gromadzenia i udostępniania zbiorów. W 2014 r. został zastępcą dyrektora Biblioteki, zaś w 2018 r. Rektor UKSW mianował go dyrektorem Biblioteki. Pod jego zarządem dokonano zmian strukturalnych systemu biblioteczno-informacyjnego, a w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z Biblioteką Narodową wdrożono system Alma i wyszukiwarkę Primo.

Wybierany wielokrotnie przez pracowników Biblioteki na swojego przedstawiciela w rektorskiej Radzie Bibliotecznej, w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” pełnił funkcję sekretarza komisji rewizyjnej.

 Był autorem monografii Działalność Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Krakowie w latach 1925-1939 oraz współautorem rozdziału „W Bibliotece” zamieszczonej w publikacji  UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy, pod red. Tomasza Chachulskiego.

Śp. Tomasz Winiarski swoją pracą, zaangażowaniem i doświadczeniem przez wiele lat służył społeczności Uniwersytetu. Jego nieprzeciętna wiedza na temat zbiorów Biblioteki UKSW, znajomość rynku wydawniczego w Polsce, pracowitość i oddanie Uczelni to cechy, którymi zdobył zaufanie swoich współpracowników i władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Był dla swoich pracowników bardzo dobrym przełożonym, skromnym i dzielącym się wiedzą i doświadczeniem człowiekiem.

(Za: https://uksw.edu.pl/zmarl-dyr-tomasz-winiarski/)

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Tomasza Winiarskiego.

09 maja 2024