Przejdź do treści

Życzenia Wielkanocne

    

 Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:   ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb   (wszystkie one: Czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie. Karol Wojtyła – Św. Jan Paweł II

Pan żyje, On zwyciężył piekło i śmierć. Niech pozwoli zwyciężyć nadziei w nas. Niech ta nadzieja przenika Kościół, by jednoznacznie i męstwem świadczył, że grób jest pusty.

W imieniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, wszystkich jego pracowników i studentów oraz własnym, składam życzenia radości paschalnej. Alleluja!

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

28 marca 2024