Przejdź do treści

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego na rektora w kadencji 2024-2028. To druga kadencja obecnego rektora UKSW.