Przejdź do treści

Możliwość uczestniczenia przez studentów w wykładach w formie hybrydowej w dniach 25.03.2024-27.03.2024 oraz 03.04.2024-05.04.2024

W dniach 25.03.2024-27.03.2024 oraz 03.04.2024-05.04.2024 jest na Wydziale Teologicznym możliwość wykładów w formie hybrydowej. Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do prowadzenia wykładu na Uczelni, natomiast studenci mają możliwość udziału w formie stacjonarnej lub on-line.

13 marca 2024