Przejdź do treści

Boże Narodzenie 2023

Gdzie jest to panowanie „Przedziwnego Doradcy i Księcia Pokoju”, o którym mówi Prorok? Co to za władza, do której odwołuje się sam Jezus, gdy powiada: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18)? Królestwo Chrystusa „nie jest z tego świata” (J 18,36). Jego królestwo nie jest grą siły, bogactwa i zdobyczy, która zdaje się kształtować naszą ludzką historię. Jest to raczej moc do pokonania Wiecznego Zła, do ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest to moc leczenia ran, które zniekształcają obraz Stworzyciela w Jego stworzeniach. (…) To jest orędzie Betlejem dzisiaj i na zawsze. To jest nadzwyczajny dar który Książę Pokoju przyniósł na świat dwa tysiące lat temu.

Św. Jan Paweł II, Betlejem, 2000

       W tym niespokojnym czasie składamy sobie nawzajem życzenia pokoju, który dać może tylko Jezus Chrystus. Niech te Święta Narodzenia Chrystusa i Nowy Rok Pański 2024 staną się czasem leczenia ran i napełniania się Bożą mocą, która zwycięża świat.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Warszawa, 25 XII 2023

22 grudnia 2023