Przejdź do treści

Sympozjum naukowe „Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego”

Zapraszamy na sympozjum naukowe „Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego”, które odbędzie się 21 X 2023, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, Aula Schumana w godz. 9.30-18.00.
Sympozjum jest organizowane przez: Wydział Teologiczny UKSW, Komisję Duszpasterstwa KEP, Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

W czasie jego trwania zostaną przypomniane główne treści 4 konstytucji II SW oraz podjęta dyskusja, co z ich przesłania udało się do tej pory zrealizować, i co jeszcze wymaga realizacji.

12 października 2023