Przejdź do treści

Uniwersalia 2.1 – grant ks. prof. dra hab. Tomasza Stępnia

W sierpniu 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Uniwersalia 2.1 dotyczącego tłumaczenia wybitnych dzieł polskiej humanistyki na język angielski. Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień uzyskał grant w.w. konkursie na tłumaczenie na język angielski książki pt. „Porządek i miłość. Koncepcja opatrzności Bożej w myśli starożytnej.” Serdecznie gratulujemy!

03 października 2023