Przejdź do treści

Życzenia Wielkanocne

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. (…) Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.

Św. Jan Paweł II

Pan, który zwyciężył, żyje. Jego zwycięstwo to ostateczny triumf miłości.
W imieniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, wszystkich jego pracowników i studentów oraz własnym, składam serdeczne życzenia uczestnictwa w tym triumfie.
Alleluja!

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

08 kwietnia 2023