Przejdź do treści

Zajęcia z profesorem zagranicznym „The Role of Innovation in Knowledge Society”

Szanowni  Państwo, 

Już  w najbliższym czasie ( 12 kwiecień  2023) rozpoczną się na Naszym  Uniwersytecie zajęcia  Prof. Filipa Montargila ze Szkoły Komunikacji Społecznej  i Studiów Medioznawczych Politechniki  Lizbońskiej (ESCS IPL LISBOA), zatytułowany The Role of Innovation in Knowledge Society.

Opis patrz:

usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-U2-TROIK

Celem  tego  kursu jest  przegląd procesu innowacji i jego powiązań z technologią i społeczeństwem zarówno w  wymiarze teoretycznym jak również praktycznym poprzez szereg  wspólnie prowadzonych  warsztatów.

Ma to na celu  umożliwić  studentom osiągnięcie  dwóch  głównych celów: (i) umiejętności analizowania i rozumienia, z zewnątrz, procesów innowacyjnych opracowanych przez szereg podmiotów, takich  jak min: instytucje publiczne, firmy czy organizacje szeroko rozumianego  sektora pozarządowego  oraz (ii) umiejętność inicjowania i prowadzenia procesu innowacyjnego, we własnej instytucji. 

Ten  30  godzinnykurs dedykowany jest  studentom  studiów magisterskich Naszego Uniwersytetu.  Organizatorem kursu jest Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

 Językiem  wykładowym jest język  angielski. Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem  6 punktów ECTS.

Zajęcia będą prowadzone hybrydowo.

 Pierwsza część  zajęć  będzie prowadzona online w kwietniu i maju  br  w środy w godzinach  11.30-13.00.

Zajęcia online odbywać się będą w dniach:  12, 19, 26 kwietnia oraz 10 i 17 maja. ( w razie potrzeby również 7 czerwca).

Druga  część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie.

 Profesor przyleci  do Polski dwukrotnie i będzie prowadził zajęcia w dniach 26, 27 maja oraz 2, 3 czerwca.

Kurs  jest finansowany z Funduszy Europejskich i  jest  częścią większego  grantu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR  POWR.03.05.00-00-Z230/17.

 Udział w zagranicznym projekcie  grantowym zaś jest tzw. dodatkowym doświadczeniem  zawodowym, które będzie dużym atutem przyszłego  absolwenta UKSW.

Kończąc  ten kurs dostaną państwo także  zaświadczenie z podpisem Pani prorektor Anny Fidelus, potwierdzającym  udział w tymże w ramach projektu Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR  POWR.03.05.00-00-Z230/17.

 Kurs zalicza  tzw obowiązkowe  zajęcia  ogólnouniwersyteckie  tzw OGUN.

pełna nazwa przedmiotu:

The Role of Innovation in Knowledge Society WH-KON-U2-TROIK

Semestr letni 2022/23

Kod  zespołu:

b6a5o5n

Rejestracja  na zajęcia zarówno przez system jak i zgłoszenia do  koordynatora.

Serdecznie zachęcamy do  uczestnictwa w kursie

W imieniu kierownictwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

koordynator wizyty, Dr Piotr Dejneka

W wypadku wszelkich pytań proszę o kontakt:

p.dejneka@uksw.edu.pl

03 kwietnia 2023