Przejdź do treści

Reprezentantka WT w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Biblijnych (European Association of Biblical Studies, EABS)

Mariola Trojanowska – słuchaczka III r. Podyplomowych Studiów Biblijno-Pastoralnych Wydziału Teologicznego UKSW, doktorantka Szkoły Doktorskiej UKSW została wybrana na reprezentantkę w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Biblijnych (European Association of Biblical Studies, EABS). Stowarzyszenie EABS skupia badaczy Biblii oraz innych powiązanych dziedzin z całej Europy i wielu innych krajów na świecie. Jest ono również otwarte dla doktorantów. Prężnie działające środowisko początkujących badaczy zrzeszonych w EABS organizuje m.in. coroczne wyjazdowe sympozja naukowe, comiesięczne seminaria badawcze (online), oraz redaguje biuletyn doktorantów EABS. Pani mgr Trojanowska została wybrana na przewodniczącą tych aktywności oraz członkinię głównej komisji EABS. Do jej pierwszych zadań w rozpoczynającej się kadencji należy m.in. organizacja EABS Graduate Symposium 2023, które odbędzie się w dniach 27-29 marca w Jerozolimie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w studiach oraz pracy w stowarzyszeniu!

Link do strony Stowarzyszenia

15 marca 2023