Przejdź do treści

Oświadczenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Teologicznego UKSW

benedykt

Społeczność Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci papieża Benedykta XVI.
      Odszedł Teolog, jeden z największych w XX wieku, broniący racjonalności wiary i prymatu Boga, w naszym pogmatwanym świecie jasno opowiadający się za tym, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a powołaniem Kościoła – wyłącznie służba dziełu Zbawiciela. Odszedł Nauczyciel naszych czasów, którego przenikliwa diagnoza współczesności: świata, Europy, Kościoła – na długo pozostanie busolą dla naszych poszukiwań sensu życia i drogi ku Bogu. Odszedł Pasterz, który otwierał drogi pokoju: w głoszeniu Ewangelii; w liturgii, która ma być adoracją Boga; w służbie miłosierdzia, które nie jest na pokaz, lecz po to, by Bóg był uwielbiony; w wysiłkach ekumenicznych, które mają wartość, o ile są wspólnym zbliżaniem się do Chrystusa.
      Wraz ze zmarłym papieżem Benedyktem, prostym robotnikiem Winnicy Pańskiej i Wikariuszem Chrystusa na ziemi, powtarzamy słowa, jakie zapisał w swoim testamencie: „Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem”. My w to wierzymy, On już to wie.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Teologicznego UKSW
Dziekan – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Prodziekani – ks. dr Jarosław Sobkowiak,  ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Dyrektorzy Instytutów – prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki, ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

Warszawa, 3.01.2023

04 stycznia 2023