Przejdź do treści

WIEM, POTRAFIĘ, DZIAŁAM – bezpłatne doradztwo zawodowe czeka!

Ciekawa propozycja Biura Karier.

Zajęcia będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 – 4 pkt ECTS.  Prowadzone w formie warsztatów, przez ekspertów – praktyków.

Uczestnicy zajęć objęci są opieką Doradcy Zawodowego – odbywają kilka spotkań, na których za pomocą konkretnego narzędzia, weryfikowane są ich najmocniejsze kompetencje, omawiana jest ich ścieżka zawodowa, otrzymują konkretne wskazówki od Doradcy Zawodowego co do rozwoju osobistego z nastawieniem oczywiście na łatwiejsze znalezienie pracy.

Zajęcia skierowane są do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Do wyboru pięć zakresów tematycznych (można wybrać tylko jedne zajęcia):
•    ABC własnego biznesu 3 ECTS
•    Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki 4 ECTS
•    Negocjacje i savoir vivre w biznesie 4 ECTS
•    Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian 4 ECTS
•    Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (4 ECTS
W tej edycji proponujemy 3 grupy zajęciowe dla każdego przedmiotu, prowadzone w różnych godzinach (warunkiem utworzenia grupy jest zarejestrowanie się na zajęcia minimum czterech osób).
 
Zapisy na warsztaty poprzez USOSweb, do 05.10.2022 (do końca dnia).

Złożenie dokumentów do Biura Karier (osobiście lub w formie skanu – konsultacje@uksw.edu.pl) do 10.10.2022 r.

Dokumenty można pobrać z naszej strony www:  https://bk.uksw.edu.pl/node/53
Harmonogram, dokładne godziny zajęć i więcej szczegółów (w tym ścieżka rejestracji) https://bk.uksw.edu.pl/node/55  (również ze strony biura).

04 października 2022