Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe – zaliczenia. WAŻNA INFORMACJA dla promotorów i studentów

Oto warunek, który należy spełnić, aby możliwe było zaliczenie.

Przypominamy promotorom o kryterium zaliczenia ostatniego semestru seminarium dyplomowego, którym jest przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej. Studenci, którzy złożyli podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy do 30.09.2022, mogą uzyskać wpis dopiero po złożeniu pracy. Brak spełnienia tego kryterium skutkuje niezaliczeniem ostatniego semestru seminarium.

ks. Jarosław Sobkowiak, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

08 czerwca 2022