Przejdź do treści

Zgłoszenia prac do konkursu o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki

W związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania prac do konkursu o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki, Przewodniczący Kapituły Nagrody, Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, przypomina, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, po raz kolejny mają zaszczyt organizować tenże Konkurs.

Przyznawana przez KRRiT nagroda w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo na temat mediów elektronicznych, jest wyrazem pamięci zmarłego tragicznie Pawła Stępki, wieloletniego pracownika Biura KRRiT, wybitnego młodego badacza specjalizującego się w dziedzinie mediów, autora kilkudziesięciu artykułów i analiz poświęconych europejskiemu i polskiemu rynkowi mediów.

Zgłoszone w Konkursie prace oceniane będą przez Kapitułę Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i społecznych związanych z mediami elektronicznymi, jak i reprezentanci mediów oraz przedstawiciele rodziny Patrona Nagrody. W roku 2022 Nagroda zostanie przyznana po raz jedenasty. Kolejny raz zostanie nagrodzona innowacyjność i nowatorskie podejście do zagadnień mediów elektronicznych.

Regulamin Konkursy zamieszczony jest na stronie internetowej KRRiT krrit.gov.pl w zakładce Nagroda im dr. Pawła Stępki. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres kapitula@krrit.gov.pl. Zgłoszenia prac do Konkursu należy nadsyłać pod adres Kapituły do 31 marca 2022 r.

29 stycznia 2022