Przejdź do treści

Zebrania wyborcze pracowników Wydziału Teologicznego

W dniu 24 czerwca 2024 r. odbędą się następujące zebrania wyborcze pracowników Wydziału Teologicznego:

godz. 9:30, sala 46 – zebranie wyborcze pracowników Wydziału Teologicznego niebędących nauczycielami akademickimi

godz. 12:15, sala 46 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (każda osoba mająca czynne prawo wyborcze do Rady Wydziału Teologicznego może zgłosić swojego kandydata do rady wydziału do dnia 23.06.2024 r. drogą e-mailową na adres zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Eliza Żaczek: e.zaczek@uksw.edu.pl ; lub podczas zebrania wyborczego)

godz. 12:40, sala 46 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

19 czerwca 2024